Δημητρακοπούλου 18Α, Αθήνα 111 41, Ελλάδα 210 62 15 105
Επίσκεψη στον ιστότοπο Προσθήκη στα αγαπημένα Επικοινωνία

Η TQM HELLAS δημιουργήθηκε το 1991, έτος που ανακηρύχθηκε από τον ΣΕΒ ως Έτος Ποιότητας, με τη φιλοδοξία να παίξει πρωταρχικό ρόλο στο συμβουλευτικό, οργανωτικό και εκπαιδευτικό τομέα στον Ελληνικό, αλλά και τον Ευρωπαϊκό Χώρο του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management). Σχεδόν 20 χρόνια μετά, στην απαρχή της νέας χιλιετίας, η TQM HELLAS έχει ήδη να επιδείξει ένα σημαντικότατο συμβουλευτικό, οργανωτικό, μελετητικό, συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο, κάτι που μπορούν άμεσα να επιβεβαιώσουν οι άνω των εκατόν πενήντα εταιρίες-πελάτες της που πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  Η TQM HELLAS προσφέρει σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο ή σε ανοικτά σεμινάρια εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για όλους τους τομείς που καλύπτουν τα συμβουλευτικά και μελετητικά προγράμματά της.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η TQM HELLAS είναι συμβουλευτικές, οργανωτικές και εκπαιδευτικές στο χώρο του ISO-9001 (Διαχείριση Ποιότητας), του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.), του Περιβαλλοντικού Μάνατζμεντ (ISO-14001), του προτύπου OHSAS 18001 για Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, των προηγμένων στατιστικών τεχνικών για βελτίωση της ποιότητας (S.P.C., TAGUCHI κλπ), της Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την υλοποίηση Έργων (ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429)  καθώς και των μελετών & αναλύσεων επικινδυνότητας  (HACCP, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή επαγγελματικού κινδύνου)

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή στους πελάτες μας υψηλής ποιοτικής στάθμης συμβουλευτικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, πάνω στις αρχές, τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρειάζονται για την καθιέρωση της Ολικής Ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η TQM HELLAS, για τη συμπλήρωση και υποβοήθηση του εκπαιδευτικού, συμβουλευτικού και οργανωτικού της έργου, προγραμματίζει, συγγράφει και εκδίδει μια σειρά από εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως κείμενα, εγχειρίδια, βιβλία, βιντεοκασέτες, κλπ. Πρόσφατα η ΤQΜ HELLAS απέκτησε τα δικαιώματα μετάφρασης και έκδοσης στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου του Δρα Ν, Λογοθέτη «Managing for Total Quality», που εκδόθηκε από την PRENTICE ΗΑLL και γνωρίζει τεράστια επιτuxία στο εξωτερικό. Το βιβλίο αυτό είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα σε αναβαθμισμένη δεύτερη έκδοση, από τον εκδοτικό οίκο INTERBOOKS.

 

Υπηρεσίες

Τα στελέχη της TQM Training έχουν μεγάλη εμπειρία και υλοποιούν Έργα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ανασχεδιασμός Διεργασιών
 • Οικονομικός Σχεδιασμός
 • Οργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17025 κα)
 • Οργάνωση και Βελτίωση Παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθηκών
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Management Reporting
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας & Βελτίωσης Παραγωγικότητας
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)

Τίτλος επιχείρησης TQM Training
Τηλέφωνο 210 62 15 105
Email tqm@tqm-training.gr
Ιστοσελίδα επιχείρησης Επισκεφτείτε τον ιστότοπο εδώ
Απόσταση από εσάς Unknown
Διεύθυνση Δημητρακοπούλου 18Α, Αθήνα 111 41, Ελλάδα
Κατηγορία