Κυπρίων Αγωνιστών 79, Μαρούσι, 15 126 210 8145 518
Επίσκεψη στον ιστότοπο Προσθήκη στα αγαπημένα Επικοινωνία


Η Innovative Business Consulting & Learning – iBcl είναι μια εταιρεία στελεχωμένη με διακεκριμένους συμβούλους που προέρχονται από το δυναμικό συμβουλευτικών εταιρειών με μεγάλη εμπειρία και κύρος στην αγορά.

Η iBcl προχωρεί ένα ακόμη βήμα μπροστά την εφαρμοσμένη εκπαίδευση:

Σε κάθε σεμινάριό μας θα παρέχεται η δυνατότητα, σε κάθε συμμετέχοντα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει επίσκεψη αξιολόγησης στην επιχείρησή του προκειμένου να μελετηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες της επιχείρησης και να προταθούν βελτιωτικές δράσεις και εφαρμογές κατάλληλων εργαλείων.

Υπηρεσίες

Τα στελέχη της iBcl έχουν μεγάλη εμπειρία και υλοποιούν Έργα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ανασχεδιασμός Διεργασιών
 • Οικονομικός Σχεδιασμός
 • Οργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17025 κα)
 • Οργάνωση και Βελτίωση Παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθηκών
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Management Reporting
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας & Βελτίωσης Παραγωγικότητας
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)

Τίτλος επιχείρησης Innovative Business Consulting & Learning - iBcl
Τηλέφωνο 210 8145 518
Email info@ibcl.gr
Ιστοσελίδα επιχείρησης www.ibcl.gr
Χώρα Greece
Περιφέρεια/Νομός Vorios Tomeas Athinon
Απόσταση από εσάς 11 Χιλιόμετρα
Διεύθυνση Κυπρίων Αγωνιστών 79, Μαρούσι, 15 126
Κατηγορία
Λέξεις κλειδιά